Her finner du oss
  Praksisområde
  Til startsiden
  Her vil det komme linker straks vi har en eiendom til salgs.

 
   

Hvem skal betale hva?
Den som gir oss et oppdrag betaler for arbeidet. Det betyr at det er selgeren som betaler. Selgeren skal videre betale kostnadene med å klargjøre eiendommen for salg, dersom ikke annet er avtalt. Dette gjelder f eks annonsering, gebyr ved seksjonering, oppmåling av eiendommen osv.

Kjøperen betaler, dersom ikke annet er avtalt, de andre kostnadene ved kjøpet, som dokumentavgift, tinglysingsgebyr, konsesjonsgebyr, gebyr til forretningsfører mv.


Tilbehør til fast eiendom
Kjøper og selger kan avtale hvilket tilbehør som skal følge med eiendommen ved salget. Dersom det ikke er inngått særlige avtaler bestemmer loven hva kjøper kan kreve overtatt ved overdragelse av forskjellige typer eiendommer.


Hva er mangler ved fast eiendom?
Avtalen mellom partene er utgangspunktet for vurderingen av om det foreligger en mangel ved eiendommen. En mangel kan f.eks. være arealmangel, uriktige opplysninger om eiendommen osv. Når det skal vurderes om det foreligger mangler ved en eiendom, må det tas hensyn til eiendommens alder og generelle tilstand.

Som kjøper kan du ikke gjøre gjeldende som mangel noe du kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått.

Har du som kjøper før avtalen ble inngått undersøkt eiendommen, eller uten rimelig grunn latt være å følge en oppfordring fra selgeren om å undersøke eiendommen, kan du ikke gjøre gjeldende som mangel noe du burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dette gjelder likevel ikke dersom selgeren har handlet grovt uaktsomt eller forøvrig uærlig eller i strid med god tro.